logotype

Oferta recyklingu

Oferta recyklingu

Nowy Produkt w ofercie PUH Rajbud sp. z o.o.

Wraz z zakończeniem realizacji projektu inwestycyjnego "Ekologia w obiektach liniowych nie musi być kosztowna - innowacyjne podejście firmy Rajbud do budowy podtorza" nastąpiło wdrożenie w firmie technologii wykorzystującej wyniki prac badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu mieszanek niezwiązanych kruszywa betonowego i naturalnego do układania warstw ochronnych podtorzy kolejowych i tramwajowych z użyciem uzyskiwanego w miejscu realizacji danego zadania wykonawczego materiału pochodzącego z recyclingu betonowych podkładów.

Innowacja procesowa i produktowa polega na uzyskiwaniu mieszanki materiału recyklingowego o właściwych parametrach uziarnienia z zdemontowanych betonowych podkładów, co może obniżyć koszty oraz skrócić czas realizacji inwestycji.

Podtorze kolejowe w procesie budowy i eksploatacji zapewni:

- wytrzymałość wymaganą dla danej kategorii linii;

- mniejsze od dopuszczalnych odkształcenia trwałe i sprężyste powstające w wyniku oddziaływań dynamicznych;

- wymiary torowiska odpowiadające danej kategorii linii i niezmienny kształt bez względu na wpływy klimatu i oddziaływań eksploatacyjnych;

- możliwość łatwego, także zmechanizowanego prowadzenia robót podtorzowych oraz innych prac wykonywanych w jego obrębie (robót nawierzchniowych, trakcyjnych, teletechnicznych itp.);

- minimalizację kosztów budowy i eksploatacji, bez pogarszania walorów użytkowych;

- minimalne zakłócenia w krajobrazie i środowisku.